BIOAGRO Třeboň

Rostlinná výroba

Naše vášeň pro zemědělství a respekt k přírodě nás vedou k péči o půdu tak, aby byla udržitelná a plodná i do budoucna. Proto při sestavování osevního postupu nezapomínáme na důležitost meziplodin. Intenzivně využíváme rozmanitost plodin jako je jetel, peluška nebo žito, které nejenže obohacují naší půdu o živiny, ale také slouží jako výborné krytí půdy proti erozi a plevelům.

Meziplodiny jsou pro nás cenným prvkem udržitelného zemědělství a pomáhají nám chránit a posilovat naši půdu pro další generace.

Pravidelnost organického hnojení nám pomáhá udržovat optimální množství. živin v půdě, starou půdní sílu.

 

Pěstované plodiny a meziplodiny:

ječmen ozimý (krmný, sladovnický), pšenice ozimá (krmná, potravinářská), hořčice bílá, tritikále ozimé, žito ozimé, peluška ozimá, svazenka vratičolistá, svazenka shloučená, ředkev olejná, jetel šípový, lnička setá, světlice barvířská, osev setý, vojtěška setá.

 

 

 

 

BIOAGRO Třeboň - regenerativní a ekologické zemědělství

 

BIOAGRO TŘEBOŇ, s.r.o.

 

Nádražní 303, 379 01 Třeboň

 

IČ: 21157243  |  DIČ: CZ21157243

606 474 287

 

info@bioagrotrebon.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout